Fotoalbum

Vi har en avtale med staten om samisk reindrift på vinterbeite på Korssjøen. Noen ganger kan vi ha reinsflokker på flere tusen dyr på besøk. Dette finner sted mellom jul og påske. Ganske eksotisk, vil mange synes.