Køyer til 4. pluss en kort person til i nødsfall - Er det flere, får dere ligge i uthuset