Onkel Hallstein - som satt ved roret før oss - & Snipp