Fotoalbum

Dyregraver og kølmiler 
Har det levd og ferdes folk i våre trakter i tusenvis av år? Vi har godt bevarte dyregraver som vi ikke vet alderen på, og det er veldig spennende å se hvordan de ligger langs trekkveiene som vi vet elgen bruker. På grunn av størrelsen tror vi nok at det var reinsdyr de fanget i dem. Ta en kikk på dyregravene selv og prøv å tenke deg hvilken virkelighet fangstmennene levde i.

Men kølmilene vet vi mer om. Da Kobberverket startet i 1644, hogde de ved til fyrsetting i malmbrytingen og brente kull for smeltingen i Smeltehytta i den umiddelbare nærheten til gruvene. Etterhvert måtte de stadig lenger unna for å finne mer skog, og overalt rundt Korssjøen finner vi kølmiler, som da egentlig bare er branntomta etter sjølve "mila". Dette var i hovedsak et kjempestort bål av furustokker som var delvis tildekket med jord og torv for å regulere lufttilførselen så veden ikke brant helt opp, men ble forkullet til trekull til malmsmeltingen. Så når du ser en stor sirkelrund grøft i skogen, som ellers kunne vært et bekkefar, så står du ved ei kølmile. De kan være fra 8-10 meter og opptil 15-20 meter i diameter.