Litj-Rødalsbua

Litj-Rødalsbua (det holder med Rødalsbua) er ei lita bu med to senger og verdens flotteste beliggenhet; i fjellbandet over setra på vestsida. Her ligger det flere tjønner med fisk, men småauren reproduserer bare i den nordligste; der Litj-Rødalsbekken har sitt utspring. I noen av de andre tjønnene kan det fortsatt være noen få, store røer som har gått der i mange år. 

For å komme dit om sommeren går du til fots til Setra fra parkering ved Stallan (ca 3 km), og så et par km opp til tregrensa. Antar at turen tar ca 1 time (+) om du er rimelig sprek. Vinterstid går du rett over sjøen til setra, og du sparer en km på det.

BUA ER LEID PÅ ÅREMÅL TIL HUSKY POINT RØROS AS PÅ ÅREMÅL - MEN DEN STÅR ULÅST SÅ FJELLFOLK KAN TA SEG INN OG BERGE LIV ELLER EN RAST, BARE DE STELLER PENT MED BUA OG FLIR OPP ETTER SEG