Nils persa på gjedde (på stang vel å merke): 6 kg. Han viser jo en 14 kilos gjedde fra notfisket et annet sted på hjemmesida..