Også krokodillene er ute etter røya

Kommentarer

01.03.2015 09:49

heh

Hva er snittet på Røyene. De ser jo ok ut

01.03.2015 16:08

Ivar

Tja, når vi har plukket ut de som er for små til rakfisklegging, så er det ca 6 (+) på kiloen (rund fisk)