Så dro vi mellom 3000 og 4000 røye i notfisket..Største kastet var over 1200 fisk på en gang