Fremme ved Korssjøen. Om du er heldig, er det vei helt inn på tunet