Fotoalbum

Holmmyrbua er hovedkvarter for elgjakta vår. Når det ikke er elgjakt, er det Jo og Kikka som regjerer. Bua var opprinnelig ei (nedfallen) slåttelaue som vi laftet til et ekstra rom til. Dvs. det var Geir Håkon og Frode som tok initiativet og gjorde mesteparten av jobben. Uthuset er laftet av grantømmer på Eidsvoll/Gullverket, kjørt på lasteplan til Røros og siste etappen med hesten Telegubben. Vi tok bua i bruk i 1991.