Din overskrift

Her følger noen linker til andre steder av interesse. For eksempel til hjemmesida til vår flinke datter Liv, som driver Hiberg hestesenter i Åsen, Levanger.

Jeg har også et forsøk på hjemmeside på www.korssjoen.no

Solfrids arbeidsplass er på Rørosmuséet

Verdensarvstedet Røros http://www.verdensarvenroros.no/

Runa og Kjetil på Setra www.ramarsk.com

Her er en fin beskrivelse av turmuligheter rundt Korssjøen:
http://sticyclisme.wordpress.com/tag/korssj%C3%B8en/